MyWAC sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa Tindakan Jurutera Air Daerah se-Malaysia (JTJAD). Tujuan penubuhan jawatankuasa ini adalah untuk menyelaras dan mempertingkatkan aktiviti-aktiviti di kalangan Jurutera Air Daerah seluruh negara.

Mesyuarat Tahunan MyWAC merupakan satu program yang diadakan secara tahunan dan dihadiri oleh 14 entiti pembekalan air dan juga penglibatan semua jurutera/pengurus air di seluruh negara tidak kira sama ada berkhidmat di peringkat daerah mahupun ibu pejabat. 

  • Mempromosikan teknologi yang ada di AKSB serta berkaitan dari segi pengetahuan, teknikal, kajian, pembangunan dan hasil yang diperolehi.
  • Sebagai platform perhubungan dan perkongsian maklumat dalam industri pembekalan air di Malaysia.
  • Menyediakan cadangan kepada pihak berwajib bagi menaiktaraf mutu perkhidmatan bekalan air kepada pengguna pada masa hadapan.
  • Mempromosikan negeri Kelantan di dalam usaha AKSB menyokong Tahun Melawat Kelantan 2018 yang telah dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan.

MyWAC sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa Tindakan Jurutera Air Daerah se-Malaysia (JTJAD). Tujuan penubuhan jawatankuasa ini adalah untuk menyelaras dan mempertingkatkan aktiviti-aktiviti di kalangan Jurutera Air Daerah seluruh negara.

Mesyuarat Tahunan MyWAC merupakan satu program yang diadakan secara tahunan dan dihadiri oleh 14 entiti pembekalan air dan juga penglibatan semua jurutera/pengurus air di seluruh negara tidak kira sama ada berkhidmat di peringkat daerah mahupun ibu pejabat. 

  • Mempromosikan teknologi yang ada di AKSB serta berkaitan dari segi pengetahuan, teknikal, kajian, pembangunan dan hasil yang diperolehi.
  • Sebagai platform perhubungan dan perkongsian maklumat dalam industri pembekalan air di Malaysia.
  • Menyediakan cadangan kepada pihak berwajib bagi menaiktaraf mutu perkhidmatan bekalan air kepada pengguna pada masa hadapan.
  • Mempromosikan negeri Kelantan di dalam usaha AKSB menyokong Tahun Melawat Kelantan 2018 yang telah dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan.

" Land use Development And Climate Changes :
The Sustainable Adaption Options "

Pada tahun ini Kelantan dipilih sebagai hos Mesyuarat Tahunan MyWAC 2018. Pada penganjuran kali ini, tajuk tema yang dicadangkan adalah ‘Land Use Development And Climate Changes: The Sustainable Adaption Options’. Tema ini bertujuan memberi kesedaran kepada penggerak-penggerak industri air berkaitan kelestarian penggunaan air bersih untuk masa hadapan. Kemajuan penggunaan tanah dan perubahan iklim serta cuaca akan memberi kesan kepada kuantiti dan kualiti sumber air.

Selain itu, tema ini bertujuan untuk mempromosikan teknologi-teknologi sistem rawatan air yang telah dibangunkan oleh pihak AKSB di loji–loji rawatan air yang terpilih bagi menangani perubahan guna tanah dan cuaca. Penggunaan tema ini adalah untuk mencari idea serta cara-cara untuk menginovasikan sistem rawatan air di Malaysia terutama untuk masa hadapan yang begitu mencabar dari segi kuantiti dan kualiti sumber air mentah. 

  • Lokasi
  • Hubungi Kami